Privacy- en cookieverklaring mobiele applicatie Connect Me Now van:

 

Stichting Connect Me Now

Cantatestraat 16

6842 DG Arnhem

Inschrijfnummer K.v.K.: 68723660

 

 

Privacy- en cookieverklaring

 

Waarom deze privacy- en cookieverklaring?

 

Als je gebruik maakt van onze mobiele applicatie Connect Me Now (“Connect Me Now”) krijgen wij persoonlijke informatie van en over jou. Bijvoorbeeld alle informatie die je invult bij het aanmaken van jouw account, zoals jouw naam en e-mailadres.

 

Daarnaast gebruiken wij op onze website en bij onze dienstverlening via Connect Me Nowverschillende cookies. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie erin. Je kunt een cookie bijvoorbeeld gebruiken om informatie te verzamelen of op te slaan over hoe jij je gedraagt op een website, zoals welke onderdelen van de website je bekeken hebt. Ook via onze cookies krijgen wij dus persoonlijke informatie van of over jou.

 

Wij vinden het belangrijk om heel zorgvuldig om te gaan met jouw informatie. Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om jouw informatie geheim te houden en houden ons aan de privacyregels van de AVG (= Algemene verordening gegevensbescherming).

 

In deze privacy- en cookieverklaring kun je lezen:

 

Welke informatie wij van jou hebben;
Wat wij hiermee doen en waarom;
Aan wie wij deze informatie geven en waarom;
Hoe wij jouw informatie beveiligen;
Hoe lang wij jouw informatie bewaren;
Welke cookies wij gebruiken en wat deze doen;
Welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw eigen informatie;
Hoe het zit met wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring;
Hoe je een klacht kunt indienen als je niet tevreden bent over hoe wij met jouw informatie omgaan.

 

 

Hoofstuk 1:  Welke informatie hebben wij van jou?

 

Om Connect Me Now te kunnen gebruiken moet jij je registreren en een account aanmaken. Daarbij vul jij de volgende persoonlijke gegevens in:

 

Jouw voornaam;
Jouw achternaam;
Het land waar je woont;
Jouw geboortedatum;
Jouw e-mailadres.

 

Daarnaast kunnen wij door jouw gebruik van onze website en Connect Me Now zien:

 

Wat jouw IP-adres is;
Wat jouw appgebruik is: hoe lang jij inlogt op Connect Me Now en hoe lang jij dan aanwezig bent.

 

 

Hoofstuk 2:  Waarvoor gebruiken wij jouw informatie?

 

Ten eerste gebruiken wij de informatie voor onze dienstverlening aan jou en voor het verbeteren van deze dienstverlening.

 

Ten tweede gebruiken wij de informatie voor onze facturen en voor het verzenden van deze facturen aan jou.

 

Zie tot slot ook hoofdstuk 6 (Cookies) hierna voor eventueel verder gebruik of andere doeleinden.

 

 

Hoofstuk 3:  Aan wie geven wij jouw informatie en waarom?

 

Wij houden de informatie die wij van of over jou krijgen geheim en gebruiken deze informatie alleen zelf voor de doelen zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Wij geven geen informatie aan derden - en derden hebben geen toegang tot deze informatie - , tenzij:

 

Jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft;
Dit nodig is voor onze dienstverlening. Onze externe webbeheerder kan bijvoorbeeld toegang hebben bij noodzakelijke werkzaamheden aan de app.

 

In alle andere situaties dat wij informatie aan derden geven, betreft dit altijd anonieme informatie. De informatie is dan niet te herleiden tot één specifieke persoon, dus ook niet naar jou. Dit kan bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek zijn of als we zelf meer willen weten over wie onze app precies gebruikt (bijvoorbeeld qua leeftijdsgroep).

 

 

Hoofstuk 4:  Hoe zorgen wij dat jouw informatie veilig blijft?

 

Wij nemen de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens heel serieus. Onze servers zijn op dit moment beveiligd via diensten van BitNinja. Denk dan bijvoorbeeld aan aspecten als een goede virusscanner en spam

detectie om te voorkomen dat cybercriminelen via ons systeem toegang krijgen tot jouw gegevens.

 

Verder hebben binnen onze organisatie alleen onze webbeheerder en ons management toegang tot de servers en daarmee tot jouw gegevens.

 

 

Hoofstuk 5:  Hoe lang bewaren wij jouw informatie?

 

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens alleen zolang dit nodig is voor onze dienstverlening. Als jij jouw abonnement opzegt en jouw account niet meer gebruikt, verwijderen wij jouw gegevens direct.

 

Dit is alleen anders als wij op basis van wet- en regelgeving gegevens langer moeten bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen voor de Belastingdienst.

 

 

Hoofstuk 6:  Cookies

 

Gegevens en doel

 

Zoals aangegeven gebruiken wij op onze website en bij onze dienstverlening via Connect Me Now verschillende cookies. Via deze cookies krijgen wij de volgende persoonlijke informatie van of over jou:

 

1) Dezelfde persoonlijke gegevens als de gegevens die jij invult bij jouw registratie:

 

Jouw voornaam;
Jouw achternaam;
Het land waar je woont;
Jouw geboortedatum;
Jouw e-mailadres.

 

Daarnaast zien we ook de informatie die jij zelf upload via jouw account.

 

Deze gegevens gebruiken wij voor het optimaliseren van profielen van onze gebruikers en het persoonlijk maken van jouw ervaringen bij het gebruik van Connect Me Now.

 

2) Informatie die wij kunnen zien door jouw gebruik van onze website en Connect Me Now:

 

Wat jouw IP-adres is;
Jouw appgebruik: wanneer jij inlogt op Connect Me Now en hoe lang jij dan aanwezig bent.

 

Jouw IP-adres slaan wij geanonimiseerd op. Dit is dus niet meer tot jou als persoon te herleiden. Wij gebruiken de IP-adressen van onze gebruikers vooral voor beveiligingsdoeleinden. Daarnaast gebruiken wij de IP-adressen voor zogenaamde “geolocatie-functies” binnen de app. Wij kunnen hiermee zien vanaf welke locatie of vanuit welke regio jij Connect Me Now gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als wij ons met onze dienstverlening specifiek op een groep gebruikers uit een bepaalde regio willen richten. Ook gebruiken wij deze geolocatie-functies om het voor jou mogelijk te maken te zoeken naar andere gebruikers die bij jou in de buurt zijn.

 

De inlogtijden en de informatie over hoe lang jij inlogt helpen ons om inzicht te krijgen in het gedrag van alle gebruikers van onze app. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld rekening houden met mogelijke beveiligingsrisico’s van de app.

 

Welke cookies gebruiken wij precies?

 

Functionele cookies

 

Deze cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de app en onze website. Je kunt deze cookies niet uitschakelen. Je krijgt hierover ook een melding in beeld. Daarnaast zie je een melding dat deze cookies worden opgeslagen door ons. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling waarmee je een dienst aanvraagt. Bijvoorbeeld: bij jouw registratie of bij het inloggen op Connect Me Now. Je kunt je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen. Maar sommige delen van de website of Connect Me Now zullen dan mogelijk niet goed werken. Let wel: deze cookies slaan alleen anonieme informatie op die wij niet tot één specifieke persoon kunnen herleiden.

 

Analytische cookies

 

Daarnaast gebruiken wij Google Analytics. Met behulp van Google Analytics verzamelen wij (anonieme) gegevens over jouw zoekgedrag. Zo kunnen we zien hoe onze gebruikers Connect Me Now gebruiken. We gebruiken deze informatie voor het verbeteren van onze dienstverlening en onze website.

 

Op onze website hebben we de IP-anonimisering geactiveerd. Wat betekent dit? Hierdoor wordt jouw IP-adres door Google afgekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die deelnemen aan het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Hierdoor is jouw IP-adres niet te herleiden tot jou als persoon. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt jouw volledige IP-adres naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar pas afgekort.

 

Verder maken wij op onze website gebruik van Google Signals. Google Signals is een functie van Google Analytics waarmee cross-device tracking mogelijk is. Wat betekent dit? Cross-device tracking is een techniek die wordt gebruikt om personen op verschillende apparaten te volgen voor marketingdoelen (zoals persoonlijke advertenties). Deze techniek is alleen mogelijk als je bent ingelogd op een Google-account en daarbij de functie Advertentiepersonalisatie in dit account hebt geactiveerd. Alle verzamelde gegevens van gebruikers die hieraan voldoen worden opgenomen in Google Analytics-rapporten. Als Google-accountgebruiker kun je daarbij jouw zogenaamdeadvertentiebeleving” wel beheren en bovendien kun je de Advertentiepersonalisatie op elk moment uitschakelen.

 

Google slaat de verkregen informatie op servers op en verstrekt deze informatie ook aan adverteerders, zodat zij bijvoorbeeld kunnen zien hoe effectief hun reclamecampagnes zijn. Google kan deze informatie aan derden geven als zij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij hebben hierop geen invloed. Wil je hierover meer informatie? Bekijk dan het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

 

Wil je niet dat jouw klikgedrag wordt bijgehouden? Download dan de browser plug-in via de website van Google. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor onze website.

 

 

Advertentiecookies

 

LinkedIn, Facebook, Google en Microsoft kunnen cookies plaatsen op onze website om te meten of eventuele advertenties voor hun dienstverlening effectief zijn. Ze kunnen hiermee bijhouden welke advertenties je al hebt gezien en hoeveel bezoekers totaal de advertentie inzien, hierop klikken of na het klikken een actie op onze website ondernemen.

 

 

Hoofstuk 7:  Jouw rechten

 

Op grond van de AVG heb jij meerdere rechten met betrekking tot jouw gegevens:

 

a. Het recht op inzien, corrigeren of verwijderen;
b. Het recht op verzet.

 

Wat houden deze rechten in?

 

Informatie inzien, corrigeren of verwijderen

 

Het kan zijn dat jij wilt weten welke gegevens wij op een bepaald moment precies van jou in ons systeem hebben staan. Dan kun je ons vragen deze gegevens te mogen inzien.

 

Is de informatie die wij van jou hebben niet meer correct? Dan kun je een verzoek aan ons doen om deze informatie aan te passen in ons systeem.

 

Ook kun je ons vragen informatie te verwijderen. Bijvoorbeeld als je merkt dat wij toch nog gegevens van jou in ons systeem hebben staan, terwijl jij jouw abonnement al langere tijd hebt opgezegd. In dat geval kun je ons vragen de gegevens te verwijderen. Tenzij wij de gegevens nog moeten bewaren op grond van wet- en regelgeving, zijn wij dan verplicht die gegevens te verwijderen.

 

Recht op verzet

 

Dit recht houdt in dat jij je kunt verzetten tegen ons gebruik van jouw gegevens. Tenzij wij een zogenaamd “dwingend gerechtvaardigd belang” hebben om jouw gegevens te mogen gebruiken (bijvoorbeeld op grond van wet- en regelgeving), moeten wij dan stoppen met dit gebruik en jouw gegevens uit ons systeem verwijderen.

 

In al deze situaties kun jij jouw verzoek aan ons mailen via info@connectmenow.nl. Geef daarbij a.u.b. duidelijk aan wat jouw vraag is en om welke gegevens het precies gaat. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk binnen 1 maand - op jouw verzoek.

 

 

Hoofstuk 8:  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

 

Het kan voorkomen dat wij in de toekomst (delen) van deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld omdat wij andere cookies zijn gaan gebruiken. Het is daarom goed om deze verklaring regelmatig even door te lezen, zodat je van eventuele aanpassingen op de hoogte bent.

 

 

Hoofstuk 9:  Klachten

 

Wij nemen de bescherming van jouw privacy en jouw persoonlijke gegevens heel serieus. Desondanks kun je vinden dat wij niet netjes met jouw gegevens omgaan. Graag horen wij dat dan van je. Stuur dan een mailtje naar info@connectmenow.nl waarbij je aangeeft wat jouw klacht precies is. Je ontvangt dan binnen 3 dagen een ontvangstbevestiging van ons. Daarnaast proberen wij uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van jouw klacht inhoudelijk op de klacht te reageren. Wij kunnen dan samen naar een oplossing zoeken.

 

Komen we er toch niet uit? Dan heb je nog de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dit is in Nederland de organisatie die toezicht houdt op het naleven van de privacywetgeving. Zie hiervoor de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

Datum: 19 februari 2024